BYGG TRYGGT MED EGH BYGG

EGH Bygg är ett komplett byggföretag. Vår vision är att samla samtliga yrkeskompetenser inom bygg- och anläggning under ett gemensamt tak för att erbjuda trygga byggprojekt till våra kunder, stora som små.

Vi har de verktyg, maskiner och yrkeskompetenser som krävs för att beräkna, leda och administrera samtliga delar i en byggentreprenad. Detta innebär att vi idag har runt 40 anställda inhouse. De är snickare, anläggare, grävmaskinister, grovarbetare, elektriker, rörmokare, svetsare och möbelsnickare m fl. Vi vet att denna sammansättning gör oss unika och oberoende av underentreprenörer, något som våra konkurrenter ofta har stora problem med, eftersom de inte kan garantera kvaliteten i alla led.

EGH Bygg har stadigt expanderat sedan starten. All expansion och förändring kräver en ständig utveckling av rutiner för administration och projektledning för att kunna säkerställa kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Våra projektledare säkerställer, tillsammans med våra byggledare, att våra kunder alltid har en smidig dialog med oss. Vi arbetar öppet och transparent i våra projekt. Vi har egna servicebilar och kan erbjuda en helhetslösning för underhåll inom bygg, el och VVS.

EGH Bygg har resurserna, verktygen och kompetenserna för att kunna projektera, leda och genomföra framgångsrika byggentreprenader och utföra uppdrag inom mark, bygg, el, måleri och VVS m m. Du hittar våra tjänster här

Det ska gå rätt till

EGH Byggs visselblåsartjänst finns till för att man enkelt ska kunna anmäla missförhållanden. Affärsmoral är viktigt för oss på EGH Bygg och vi arbetar öppet och transparent. Klicka här för att komma till vår tjänst whistleblowing.

BEHÖRIGHETER OCH INTYG

EGH Bygg är medlem i Sveriges Byggindustrier och innehar samtliga licenser, tillstånd, behörigheter och ackrediteringar som krävs för att våra kunder ska känna sig trygga med att vi utför byggtjänster professionellt och seriöst och med hög kvalitet.

Nedan finner ni våra intyg och behörigheter:

BEGÄR OFFERT

Kontakta oss för en offert på ert projekt idag