Whistleblowing – anmäl missförhållanden

Alla människor som berörs av EGH Byggs projekt och verksamheter ska känna sig trygga och respekterade. Affärsmoral är viktigt för oss och vi arbetar öppet och transparent. Vår visselblåsartjänst är till för att man ska kunna rapportera missförhållanden eller oegentligheter. Det kan t ex handla om:

  • Ekonomisk brottslighet – t ex mutor eller bestickning
  • Brister i säkerheten på arbetsplatser
  • Miljöskadlig verksamhet
  • Diskriminering eller trakasserier
  • Missbruk av ställning
  • Eller andra allvarliga oegentligheter som rör EGH Bygg

Anmälan i visselblåsningstjänsten ska enbart avse nyckelpersoner på EGH Bygg. Övriga personer ska hanteras genom att ta kontakt med arbetsledare eller VD.

Som visselblåsare kan du om du vill använda textfältet nedan helt anonymt. Du kan välja mellan att skicka anmälan till: VD, styrelseordförande, revisor eller samtliga. Som visselblåsare behöver du inte ha bevis för innehållet i anmälan men den ska lämnas i god tro.

Önskar du resonera med någon av funktionerna så är du välkommen att lämna kontaktuppgifter och då kan vi också meddela hur vi gått vidare med anmälan. Men det är som sagt helt frivilligt. Vi kommer aldrig att göra några efterforskningar. Det viktiga är att vi får din anmälan och en möjlighet att rätta till det som är fel.

Vi tackar på förhand de visselblåsare som anmäler och hjälper oss att verka för en god affärsetik.

Visselblåsanmälan till EGH Bygg

[contact-form-7 id=”549″ title=”Visselblåsanmälan till EGH Bygg”]
BEGÄR OFFERT

Kontakta oss för en offert på ert projekt idag