Mark

 

Mark- och anläggningsarbeten, har tillsammans med bygg, allt sedan starten, varit den kärnverksamhet som lagt grunden till vår starka utveckling. EGH Bygg har en komplett maskinpark och mycket kunnig personal för alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från grovjobb till avancerad plattläggning. Samtidigt som totalentreprenaderna ökat, har också uppdragen för medarbetarna på mark och anläggning ökat.

Här är några exempel på vad uppdragen kan bestå av:

– Dräneringar och grundisolering
– Mur- och putsarbeten
– Grunder och grundarbeten
– Trappor och uteplatser
– Sten- och plattsättning
– Trädgårdsplanering
– Trädgårdsskötsel